GARANCIJA

GARANCIJA IN GARANCIJSKI POGOJI SPIAL D.O.O.

BLAGO

GARANCIJSKI LIST velja za elemente stavbnega pohištva podjetja SPIAL d.o.o.
Oblika, velikost, barva in tehnične značilnosti izdelka so prilagojeni željam in zahtevam kupca. Garancija se upošteva tudi za kupljeno storitev in
vso ostalo blago iz naše ponudbe.

GARANCIJSKA IZJAVA

SPIAL d.o.o. jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo oziroma vgradnjo izdelka. SPIAL
d.o.o. zagotavlja kupcu v času garancije po izročitvi oziroma vgradnji izdelka, možnost rednih obdobnih servisov, vzdrževalnih pregledov ter
nadomestne dele za kupljeno blago. Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, ki vizualno niso enaki originalu, so pa primerljivi in imajo isto funkcijo kot originali. Sestavni del garancijske izjave je dokument NAVODILA ZA VDRŽEVANJE IN UPORABO, ki je priložen pri MONTAŽNEM POROČILU.
S ponudbo je stranka seznanjena s SPLOŠNIMI POGOJI PODJETJA SPIAL d.o.o. S pregledom vgrajenih elementov in izdelkov ter podpisom
MONTAŽNEGA POROČILA se stranki preda vse potrebne dokumente (garancijski list, montažno poročilo, navodila za vzdrževanje in uporabo).

REKLAMACIJA

Stranka je dolžna z blagom ravnati kot je opisano v dokumentu NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO. V primeru neupoštevanja tega dokumenta in vsega kar je v njem zapisano pride do nepreklicne izgube garancije. V primeru reklamacije blaga, se plačilo prevzetih izdelkov ne zadrži. Kakršnakoli zahteva s strani stranke, ki je v nasprotju z predračunom se ne smatra kot reklamacija. V primeru, da po zaključeni montaži kupec ni dovolil odstraniti zaščitne folije morebitne kasnejše težave z odstranitvijo niso predmet reklamacije. V kolikor je prišlo do reklamacije med transportom, montažo ali odstopanja od predračuna se v dokument MONTAŽNO POROČILO vpiše reklamacija, dokument podpišeta stranka in pooblaščena oseba podjetja SPIAL d.o.o.

MOŽNOSTI PRODAJALCA ZA ODPRAVO REKLAMACIJE
 • nadomesti celotno blago ali nadomesti le dele reklamiranega blaga, 
 • reklamirano blago z vračilom kupnine po računu vzeti nazaj in odstopiti od ponudbe,
 • reklamirano blago odpeljati na popravilo.
  Zamenjano blago ali del blaga postane last prodajalca. Napako lahko ob soglasju obeh strani odpravi tudi kupec ali tretja oseba. Kupcu se v tem primerupriznajo stroški odprave napake le na podlagi soglasja. Z odpravo se garancija ne podaljša
ZA UVELJAVITEV GARANCIJE POTREBNO

Račun za kupljeno blago in storitev

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

Odgovornost za stvarne napake je zakonska obveznost prodajalca, da odpravi napake, ki jih ima blago v trenutku predaje, ter odpraviti
pomankljivosti, ki so razpoznavne šele po uporabi.

KDAJ ODGOVORNOST ZA NAPAKE NE VELJA
 • če raklamirano blago ni v celoti plačeno.
 •  za manjša odstopanja v konstrukciji, barvi, merah,...
 •  če je na željo kupca, izdelek montiran po predhodni ugotovitvi napake.
 •  če je izdelek izpostavljen ekstremnim vremenskim vplivom, slani vodi ali agresivnim plinom
 •  v primeru nasilne in nevestne uporabe ali primerih višje sile (naravne nesreče, požari, eksplozije, neurja, poškodbe pri vlomih).
 •  če je napaka posledica posega nepooblaščene osebe v izdelek prodajalca.
 •  v primeru vgradnje izdelkov s strani nepooblaščene osebe
 •  če izdelek ni vzdrževan v skladu z dokumentom NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO
 •  če je blago izdelano po konstrukcijskih podatkih kupca, ni pa v skladu tehničnih normativov in s predpisi proizvajalca.
 •  sprememba površine PVC profila zaradi vpliva okolja
 • odstopanja barvnih odtenkov in strukture vzorcev v konstrukciji PVC profila.
 • razlika v odtenkih in barvi med PVC profili in dodatki,
 • omejitev odpiranja krila zaradi nameščenih mehanizmov za uporabo senčil.
 • če napaka ne vpliva na funkcionalnost izdelka ali če niso vidne iz razdalje enake ali večje od 3 m gledano pri dnevni svetlobi iz notranje strani navzven oziroma enake ali večje od 5 m gledano iz zunanje strani navznoter.
 • za termični lom stekla in žvenketanje križev pri refleksnem steklu, ki ima kovinski nanos, se lahko ob določenih pogojih na zunanji strani pojavi korozija, kar ni predmet reklamacije.
OBVEZNA PRAVILA
 • zaščitna folija na PVC profilih, senčilih in ostalih dodatkih ni namenjena za zaščito izdelka pred zidarskimi deli. Folijo je potrebno po končani vgradnji odstraniti, najkasneje v enem mesecu. Prekoračitev tega roka poveča možnost nastanka madežev na PVC profilih, ki se jih težko ali pa jih sploh ni možno odstraniti.
 • upoštevanje dokumenta NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO
GARANCIJSKA OBDOBJA NA DOLOČENE IZDELKE

ALUPLAST in SALAMANDER PVC ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA (sistemska garancija) 

 • 5 LET (60 mesecev) na profile v BELI barvi, na profile različnih dekorjev, barv, steklo, okovje in tesnila 
 • 5 LET (60 mesecev) na vhodna vrata v BELI barvi, različnih dekorje in barv
 • 2 LETI (24 mesecev) na harmonična vrata

ALU ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA

 • 5 LET (60 mesecev) na okna, balkonska vrata, vhodna vrata

ZUNANJA SENČILA

 • 3 LETA (36 mesecev) na polkna
 • 3 LET (36 mesecev) na zunanja senčila MEDLE
 • 2 LETI (24 mesecev) na zunanja senčila ALUPROF
 • 1 LETO na elektromotorje

NOTRANJA SENČILA

 • 1 LETO (12 mesecev) na notranja senčila

POLICE

 • 20 LET (240 mesecev) na police AZUR7
 • 2 LETI (24 mesecev) na PVC in ALU police

MONTAŽNE STORITVE

 • 2 LETI (24 mesecev) na vse montažne storitve

GARAŽNA VRATA

 • 5 LET (60 mesecev) na garažna sekcijska vrata DORHAN (pogojeno z servisom vrat)***
POMEMBNO***
 • na pribor pri ALU polknih v beli barvi ne nudimo garancije
 • nizek prag pri vhodnih in balkonskih vratih ne tesni 100%, v tem primeru ne nudimo garancije
 • garancija na DORHAN garažna vrata vsebuje obvezen servis po 2 LETIH (24 mesecev), v primeru zavrnitve servisa se garancija zaključi po 2 LETIH (24 mesecev).
 • PVC elemente je priporočljivo vzdrževati in čistiti z setom, ki ga dobavi SPIAL d.o.o., VZDRŽEVALNI SET stane 24,40€ z DDV (prevzem v
  salonu Izola ali dostava po pošti, poštnina ni vračunana).
 • za PVC elemente vam nudimo servis, cena servisa je 65€ z DDV, vsebuje pa:
  - potne stroške do 30km
  - 1 ura dela
  - pregled vseh elementov
  - nastavitev okovja
  - podmazanje okovja in tesnil
  - vzdrževalni set
  Z SERVISOM VAM JAMČIMO DOLGO ŽIVLJENSKO DOBO VAŠEGA PVC STAVBNEGA POHIŠTVA.
  !!! VSAKA NESTROKOVNA MONTAŽA, SERVIS ali POPRAVILO S STRANI NEPOOBLAŠČENE OSEBE ali TRETJE OSEBE V ČASU TRAJANJA
  GARANCIJE PRIVEDE, DO NEPREKLICNE IZGUBE GARANCIJE!!!
  !!! ZA JAVNE IN POSLOVNE PROSTORE JE MAKSIMALNA GARANCIJA NA IZDELKE DVE LETI (24MESECEV)!!!
  Garancija velja za elemente stavbnega pohištva iz proizvodnega in prodajnega programa, SPIAL d.o.o in je veljaven na območju Republike Slovenije.
  Predmet garancije je kupljeno stavbno pohištvo, sestavni deli stavbnega pohištva, kakor tudi dodatno blago in storitev, kot je navedeno na
  računu. Garancija začne veljati z dnem zaključitve del na objektu oziroma dne izdaje računa.
  Garancija se lahko uveljavlja le kadar je izdelek v celoti plačan.

IZOLA 1.1.2018